Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: NAAM
Little Amour is in 2021 gestart in Nederland. Vanaf september 2022 wonen en werken we in Frankrijk.

www.littleamour.nl is de website die wordt beheerd door Little Amour, een bedrijf gevestigd te 554 Route de Dimeuil - 47320 Clairac - Frankrijk en ingeschreven bij de RCS van Agen onder het nummer 920 016 292.

ARTIKEL 2: TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
De Klant verklaart dat hij/zij deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van de website littleamour.nl heeft gelezen en aanvaard alvorens op de site te surfen en een bestelling te plaatsen. Elke raadpleging of bestelling op de website www.littleamour.nl die door de Klant wordt gevalideerd, impliceert bijgevolg de aanvaarding van deze algemene voorwaarden in hun geheel.

ARTIKEL 3: PRIJZEN
Alle prijzen die op de website littleamour.nl worden vermeld, zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief de geldende btw en eventuele andere belastingen, met uitsluiting van elke bijdrage in de leveringskosten. Indien het btw-tarief wordt gewijzigd, kunnen deze wijzigingen worden doorberekend in de prijs van de artikelen zonder dat de klant hiervan vooraf op de hoogte wordt gebracht.

Little Amour behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd. De producten blijven eigendom van Little Amour tot volledige betaling is ontvangen. Deze prijs is volledig en ineens betaalbaar.

Little Amour behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren of te weigeren van een klant met wie er een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een vorige bestelling of die volgens haar een of ander risico vormt.

ARTIKEL 4: GELDIGHEID VAN HET AANBOD
De aanbiedingen van littleamour.nl zijn alleen beschikbaar voor consumenten of professionals die wettelijk in staat zijn om een overeenkomst af te sluiten. Alle op de site getoonde artikelen zijn beschikbaar voor Klanten die aan dit criterium voldoen, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

In geval van debitering of afhaling van een bestelling van een niet-beschikbaar artikel, verbindt Little Amour zich ertoe een creditnota aan te bieden of de Klant terug te betalen binnen een termijn van maximaal 14 kalenderdagen. Little Amour verbindt zich ertoe de Klant die een bestelling heeft geplaatst voor een niet-beschikbaar artikel via e-mail te verwittigen.

ARTIKEL 5: PRESENTATIE VAN PRODUCTEN
De te koop aangeboden producten worden zo nauwkeurig en accuraat mogelijk beschreven in de verschillende rubrieken die betrekking hebben op de producten.

Little Amour kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen in deze presentatie. De foto's en kleuren die de producten illustreren zijn niet contractueel en dienen enkel ter informatie.

ARTIKEL 6: BESTELLING
6.1 Voorafgaande identificatie
Om een bestelling te plaatsen, moet de klant zich identificeren met zijn e-mailadres en wachtwoord. Voor alle eerste bestellingen moet de klant een account aanmaken.

6.2 Registratie en validatie van de bestelling
De klant plaatst online een bestelling uit de beschikbare producten in voorraad. Zodra het winkelmandje gevalideerd is, moet de klant zijn adres, leveringswijze en betalingswijze kiezen. Het contract komt tot stand op het moment dat de bevestiging van de bestelling wordt verstuurd, en de klant ontvangt daarom een e-mail ter bevestiging van de bestelling met een link naar deze Algemene Voorwaarden, die formeel moeten worden goedgekeurd. Het contract komt tot stand zodra de betaling is gevalideerd.

ARTIKEL 7: LEVERING
Alle behangbestellingen worden dezelfde dag verzonden als ze voor 12 uur 's middags zijn geplaatst, van maandag tot en met vrijdag. Bestellingen die op vrijdagmiddag, zaterdag of zondag worden geplaatst, worden op maandag verzonden. De geschatte levertijd is 1 tot 3 werkdagen.

Bestellingen die op feestdagen worden geplaatst, worden de volgende werkdag klaargemaakt.

Zodra de bestelling wordt verzonden, wordt er een e-mail met een track-and-trace code gestuurd.

De verzendkosten en levertijden worden voor of in de orderbevestiging vermeld. Voor bestellingen die moeten worden afgehaald bij een afhaalpunt, is een geldig legitimatiebewijs vereist. Anders kunnen de bestelde producten niet worden geleverd aan de klant, die 5 werkdagen heeft om het pakket af te halen.

Als je de levering van je pakket niet kunt volgen via de track-and-trace code dat je hebt gekregen, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice om het probleem te melden. Onze klantenservice zal dan samen met de vervoerder het probleem onderzoeken en indien nodig de bestelling zo snel mogelijk opnieuw verzenden.

Indien de leveringstermijn met meer dan 20 kalenderdagen wordt overschreden, kan de klant per e-mail contact opnemen met Little Amour op info@littleamour.nl, hetzij om de levering van de bestelling te vragen, hetzij om te vragen de verkoop te annuleren en, binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen vanaf de datum van het verzoek, de voor de bestelling betaalde bedragen terugbetaald te krijgen.

Behangstalen
We adviseren je voordat je behang bestelt, eerst een behangstaal te bestellen. De levertijd is circa 2/3 werkdagen.

ARTIKEL 8: BETALING
Wijze van betaling
Betaling voor aankopen geschiedt via Ideal, Visa of Mastercard op de site. Betaling kan ook plaatsvinden via de Paypal-account van de klant. In het geval van een PayPal-betaling wordt de klant automatisch doorgestuurd naar zijn PayPal-rekening. Zodra de PayPal-betaling is gevalideerd, kan de klant zijn bestelling op de website afronden. De klant bevestigt zijn lever- en factuuradres, het product of de producten en de totale prijs. Hij geeft zijn bankkaartnummer, vervaldatum en CVV-code op. De kaart wordt direct gedebiteerd nadat de bestelling is gevalideerd.

Verificatie van de betaling
Little Amour controleert alle bestellingen die op zijn site worden gevalideerd. Het doel van deze controles is Little Amour te beschermen tegen misbruik door fraudeurs. De producten blijven eigendom van Little Amour tot de bestelling volledig is betaald. De Little Amour-dienst kan u vragen om alle documenten die nodig zijn om uw bestelling vrij te geven: een bewijs van woonplaats of bankschuld op uw naam, of een bewijs van woonplaats op naam van de persoon die is opgegeven voor het leveringsadres. Deze verzoeken worden indien nodig per e-mail gedaan.

ARTIKEL 9: HERROEPINGSRECHT, RUILEN, RETOURNEREN EN TERUGBETALING
9.1 Herroepingsrecht
De klant heeft een algemene wettelijke termijn van veertien 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de artikelen of afhaling van de volledige bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag na levering en duurt 14 dagen.

Als de 14e dag een zaterdag of zondag is, wordt de wettelijke herroepingstermijn verschoven naar de volgende werkdag.

De eenvoudige terugzending van de geproduceerde goederen zonder enige verklaring of de weigering om de levering in ontvangst te nemen, is niet voldoende om de wens van de klant om te herroepen kenbaar te maken.

De klant moet de producten binnen 14 dagen na herroeping terugsturen en de directe kosten voor het terugsturen dragen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op op maat gemaakte panoramische producten, die op verzoek van de klant worden gemaakt, duidelijk gepersonaliseerd zijn en waarvan de vervaardiging speciale aanpassingen vereist om aan zeer precieze technische en esthetische eisen te voldoen.

Om hun herroepingsrecht uit te oefenen, moeten klanten contact opnemen met de klantenservice van Little Amour door hier te klikken.

9.2 Terugzenden van producten na herroeping
Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, vult de klant het formulier in dat hem door de klantenservice wordt toegestuurd en voegt dit bij het pakje alvorens de goederen terug te sturen.

Little Amour bevestigt de ontvangst van de terugzending per e-mail aan de klant.

Het (de) teruggestuurde artikel(en) moet(en) nieuw en ongebruikt zijn. - Het behangpapier mag niet afgerold zijn.

Ze moeten worden teruggestuurd in hun originele verpakking, perfect intact, in de originele verzenddoos of, indien de doos beschadigd is, in een doos van gelijkwaardige kwaliteit die elke beschadiging tijdens de terugzending voorkomt. Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd, wordt de terugzending geweigerd.

Bij ontvangst van het pakket beoordeelt Little Amour of de geretourneerde goederen in perfecte staat zijn.

Er wordt geen enkele terugzending aanvaard indien de teruggezonden artikelen gebruikt of beschadigd werden door de klant.

Little Amour bevestigt de ontvangst van de retourzending per e-mail aan de klant.

Little Amour verbindt zich ertoe de klant de teruggezonden producten terug te betalen, voor zover de hierboven vermelde voorwaarden worden nageleefd. Elke terugbetaling naar aanleiding van een retourzending zal gebeuren via het betaalmiddel dat werd gebruikt voor de oorspronkelijke bestelling, na terugzending van het (de) product(en) en binnen een termijn van maximaal 14 kalenderdagen. Terugbetalingen worden alleen gedaan voor producten die conform zijn geretourneerd.

Tot slot behoudt Little Amour zich het recht voor om in geval van abnormale of onrechtmatige retourzendingen een volgende bestelling te weigeren.

9.3 Retourneren van een niet-conform product
Onze behangproducten worden speciaal voor jou bedrukt. Controleer voordat je begint met behangen altijd of er geen afwijkingen (krassen of beschadigingen) op het behang zitten. Mocht dit wel het geval zijn, stuur ons dan een bericht met enkele foto's. We zullen het probleem zo snel mogelijk oplossen. Als het behang eenmaal geïnstalleerd is, kunnen we geen klachten meer accepteren.

Standaardbehang kan geretourneerd worden, maar behang op maat niet.

De retourtermijn is 14 dagen (vanaf ontvangst van het behang). Op maat gemaakte behangproducten kunnen niet geretourneerd worden. Informeer ons voordat u de retourzending verstuurt. Niet aangemelde retourzendingen kunnen niet worden geaccepteerd. Dit kan alleen per e-mail naar info@littleamour.nl De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Het verschuldigde orderbedrag wordt binnen 7 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen teruggestort op de rekening waarmee je de betaling hebt verricht. Als je de hele bestelling terugstuurt, ontvang je een tegoed voor het volledige bedrag van de bestelling. Als u een deel van de bestelling retourneert, wordt het bedrag van het geretourneerde artikel gecrediteerd.

Little Amour kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd gebruik van het product of voor slechte opslagomstandigheden en het niet naleven van de installatie- en/of onderhoudsinstructies van het product.

Het geleverde product dat niet conform is, kan door Little Amour worden vervangen of, indien nodig, worden terugbetaald zodra het is ontvangen.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID
Voor alle artikelen geldt een wettelijke conformiteitsgarantie en een garantie tegen verborgen gebreken, zodat de klant defecte artikelen kan terugsturen.

Little Amour heeft enkel een middelenverbintenis in alle fasen van de toegang tot de site, de bezoeken, het invullen van formulieren, het plaatsen van bestellingen, de voorbereiding van bestellingen, de levering van bestellingen, de terugzending van producten en de terugbetaling van teruggezonden bestellingen.

Little Amour kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk en die buiten de door het bedrijf genomen voorzorgsmaatregelen vallen.

Little Amour kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht, inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van een computervirus.

Little Amour kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eenvoudige fouten of weglatingen die zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen bij de presentatie van de producten zouden kunnen voordoen.

Little Amour kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch ten opzichte van een lid, noch ten opzichte van een met een professional gelijkgestelde derde, voor indirecte schade, exploitatieverlies, winstderving of omzetderving, op welke manier dan ook.

ARTIKEL 11: BEHANDELING VAN NIET-BEZORGDE PAKKETTEN DOOR ONZE DIENSTVERLENER
In geval van een "Woont niet op het opgegeven adres", een "Niet opgeëist" pakket van de leverancier van de leveringsdienst of een "Geweigerd" pakket op het moment van de levering, zal Little Amour bij het ophalen van het pakket contact opnemen met de klant om de bestelling terug te sturen indien het product nog beschikbaar is of om over te gaan tot de terugbetaling van de bestelling volgens de wensen van de klant.

Little Amour behoudt zich het recht voor om over te gaan tot de terugbetaling van de bestelling en niet tot de terugzending ervan.

Little Amour garandeert de reservering van de bestelde artikelen niet en kan zich verplicht zien de bestelling of een van de producten terug te betalen indien het product of de producten niet meer beschikbaar is/zijn.

ARTIKEL 12: INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen die op de site www.littleamour.nl worden weergegeven, worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht en het beeldrecht. Ze zijn de volledige eigendom van Little Amour. Als dusdanig, en in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, is enkel privégebruik toegelaten, onder voorbehoud van afwijkende of nog strengere bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Elk ander gebruik vormt een inbreuk en is strafbaar volgens het intellectuele eigendomsrecht zonder voorafgaande toestemming van Little Amour. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de catalogus op de site www.littleamour.nlis strikt verboden. Elke link, zelfs stilzwijgend toegestaan, naar de site www.littleamour.nl moet op eenvoudig verzoek van Little Amour worden ingetrokken.

ARTIKEL 13: COOKIES
Little Amour informeert u dat er cookies worden geplaatst op uw computer, mobiele telefoon of tablet wanneer u de website www.llittleamour.nl gebruikt en bezoekt.

Cookies zijn kleine bestanden die worden gebruikt om uw navigatie op de site te vergemakkelijken en bevatten navigatiegegevens.

De cookies op de site zijn specifiek voor de werking van de site en worden in de browser van de Klant geplaatst. Little Amour gebruikt ze om uw identificatie te beheren (klantaccount, winkelmandje, bestelling). Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie die in de klantaccount is opgeslagen.

Little Amour heeft overeenkomsten gesloten met partners die betrokken zijn bij het bijhouden van statistieken (Google Analytics/Facebook/Instagram) of in het kader van reclameactiviteiten (reclamenetwerken, affiliatieplatforms). Deze partners kunnen ook cookies in de browser plaatsen. Deze cookies worden dan uitsluitend gebruikt om niet-persoonlijke informatie over de geleverde diensten te verzamelen. Deze cookies kunnen worden gebruikt om de advertenties die op de site of op partnersites worden weergegeven, te personaliseren.

Klanten kunnen cookies aanvaarden of weigeren en hun voorkeuren beheren via hun internetbrowser. Little Amour vestigt uw aandacht op het feit dat het weigeren van de cookies die nodig zijn voor de goede werking van www.littleamour.nl het onmogelijk kan maken om een bestelling op de site af te ronden.

ARTIKEL 14: REGLEMENT BETREFFENDE DE BESCHERMING EN HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Little Amour verzamelt persoonsgegevens van alle gebruikers die op haar site surfen, de site raadplegen en bestellingen plaatsen, met name door het gebruik van cookies in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Deze gegevens worden verzameld wanneer de klant:

  • Een account aanmaakt zich abonneert op de nieuwsbrief
  • Een bestelling plaatst of
  • Een retourzending aanvraagt op de site
  • Producten in zijn winkelmandje plaatst, met behulp van functionele cookies om zijn aankoop later te kunnen afronden
  • Contact opneemt met de klantenservice van Little Amour via elk communicatiemiddel dat hem ter beschikking wordt gesteld
  • Deelneemt aan een promotioneel spel of wedstrijd
  • Navigeert op de site en raadpleegt artikelen
  • Een commentaar of recensie schrijft op de site
  • Een mening deelt met een derde
  • Een informatieformulier of vragenlijst op de site invult

De verzamelde gegevens zijn nodig voor de volgende doeleinden: Beheer en opvolging van de commerciële relatie tussen Little Amour en de klant Verzenden van commerciële prospectie Opvolging van de post in geval van het verlaten van het winkelmandje Personalisering van de inhoud van de site, weergave van gerichte reclame Opzetten van promotionele spelen Het uitvoeren van statistische studies Fraude voorkomen en bestrijden bij het betalen van bestellingen Opzetten van community chat

De klant moet alle velden invullen op het formulier voor het aanmaken van een account of op elk ander formulier dat wordt gebruikt om informatie in te voeren op de site. Alle informatie gemarkeerd met een sterretje is verplicht. Ze zijn essentieel voor de goede verwerking van de bestelling van de klant. Ze worden ook gebruikt voor marketing- en statistische studies. Als u niet antwoordt, wordt uw account niet aangemaakt. Dankzij de facultatieve gegevens die worden verzameld, kan Little Amour de gebruikers van de site beter leren kennen.

De toegang tot deze gegevens is beschermd en gereglementeerd binnen Little Amour; de site wordt gehost op een server die een optimaal veiligheidsniveau garandeert.

De Klant heeft het recht toegang te vragen tot zijn persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of wissen, de verwerking te beperken of zich tegen de verwerking te verzetten en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Het recht op rectificatie, verwijdering, beperking of verzet is niet van toepassing op gegevens die nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

De Klant kan zijn verzoek, vergezeld van een identiteitsbewijs, richten aan het volgende adres

Little Amour - 554 Route de Dimeuil - 47320 Clairac of naar het volgende e-mailadres: info@littleamour.nl

Het verzoek zal binnen een maand na ontvangst worden behandeld.

De Klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

ARTIKEL 15: WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Aangezien de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd, zijn de voorwaarden van toepassing die van kracht zijn op de website www.littleamour.nl op de datum waarop uw bestelling wordt geplaatst.

In het geval dat een van de voorwaarden van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden door een rechterlijke uitspraak ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van kracht.

ARTIKEL 16: CONTACT
Voor informatie of vragen kunt u ons mailen op info@littleamour.nl. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.